Çözümlerimiz

Birleşmiş Milletler’in on yedi kalkınma hedefinden birine doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunan, gelişmekte olan toplumların ihtiyaç ve sorunlarını ele alan ve yaşam kalitelerini artıran çeşitli biçimlerdeki kalkınma çözümleridir.

DENA

www.dena.co.uk

 Dina Nano Birleşik Krallık merkezli küresel bir nanoteknoloji şirketidir veTÇeşitli görevleri yerine getiren çok çeşitli yenilikçi makineler ve operasyonel tesisler üretin ile başlayan, son derece gelişmiş bir kalkınma, ekonomik ve çevresel boyuta sahip işleme NSlastikler Kullanılmış veya süresi dolmuş (EOL)ve dönüştür devrim niteliğinde bir ürüne Gelişmiş tip  odunlar Eşsiz özelliklere sahip Sıfır emisyon ve sıfır atık uğramakİlaç, gıda, içecek ve mürekkep endüstrilerinde genel nanometrik işleme / boyalar Su arıtma ve arıtma.

Çevresel Nanoteknoloji :

Dina Farklı atık biçimleriyle başa çıkmak ve onu faydalı ürünlere, enerjiye veya geri dönüştürülebilir malzemelere dönüştürmek için bir takım süreçlere sahiptir ve bu çevresel alanlar,:- Ve